bureau

I_KB architecten is een architectenbureau gevestigd in Lochem.
We ontwerpen en verrichten onderzoek op verschillende schaalniveaus.

wat doen we

vormgeving & maatschappij

ontwerp

I_KB architecten staat voor het toevoegen van maatschappelijke meerwaarde door architectuur en ontwerpend onderzoek. Waarbij de eigenheid van de opgave en de gebruiker en het unieke van de plek vorm krijgen in het ontwerp.

Architectuur en ontwerpend onderzoek dragen bij aan een duurzame samenleving met landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten. Een goed ontwerp heeft niet alleen betrekking op de functionele organisatie, het gaat ook over ruimtelijkheid en de omgang met materiaal.
lees meer...

toekomst

Het is onze verantwoordelijkheid de essentie van de opgave te duiden in termen van wat een project ruimtelijk en maatschappelijk betekent. Gebouwen maken onderdeel uit van grotere structuren en verbanden.

Voor ons is architectuur meer dan de kwaliteit van de individuele gebouwen. Het gaat ook om de samenhang met de omgeving, de openbare ruimte, het landschap met zijn infrastructuur, in relatie tot de factor tijd en de cultuurhistorische context.
lees meer...

duurzaamheid

Voor een duurzame wereld is een andere manier van denken noodzakelijk. Duurzaam bouwen houdt rekening met materiaal en energie, flexibiliteit en transformatie, maar gaat vooral over de gevolgen van je eigen handelen in relatie tot anderen.

Duurzaamheid gaat voor ons verder dan het toepassen van steeds meer installaties. Samen moeten we bouwen aan een duurzame samenleving door het zorgvuldig afwegen van belangen tussen kwaliteit en locatie, programma en ontwerp.

lees meer...

samenwerking

Samenwerken betekent voor ons dat we samen met partners werken aan de kwaliteit van de leefomgeving. Waarbij een meer duurzame samenleving het uitgangspunt is voor behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Door samen te werken met partners zijn wij in staat op het scherpst van de snede te ontwerpen, met gebruikmaking van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. Samen kunnen we de overstap maken naar een circulaire economie waarin langdurige, duurzame verbindingen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en consumenten de basis zijn.
lees meer...

benieuwd naar wat wij doen?

bekijk onze projecten

 

nieuws

blijf op de hoogte waar wij mee bezig zijn

bent u benieuwd naar eerdere nieuwsberichten?

nieuwsarchief

We zijn hier allemaal om een bijzondere reden. Wees geen gevangene van je verleden. Word de architect van je toekomst.

— Robin Sharma —

werkzaamheden

wat kunt u van ons verwachten?

zakelijk

Door onze zakelijke opdrachtgevers worden wij voor verschillende fasen binnen een project gevraagd onze ruimtelijke en architectonische expertise in te brengen. Dit varieert van een haalbaarheidsstudie tot een complete opdracht van ontwerp tot realisatie. Wij werken o.a. aan stedenbouwkundige opgaven, projectmatige woningbouw, utiliteitsbouw, onderwijs- en herbestemmingsprojecten.

Samen met de opdrachtgever (her)formuleren we de opgave en werken we binnen de gegeven randvoorwaarden aan een optimale uitwerking. Hierbij staat de ruimtelijk-architectonische kwaliteit en inbedding in de omgeving en maatschappelijke structuur centraal. Planning en budget zijn bij ons integraal onderdeel van het ontwerpproces.
lees meer...

particulier

Voor onze particuliere opdrachtgevers vervullen wij de rol van “bouwheer”. Wij kunnen de organisatie en coördinatie van het gehele proces van ontwerp tot realisatie voor u verzorgen. Wij formuleren samen met de opdrachtgever de eisen en wensen en nemen u aan de hand mee door het gehele proces, met als doel gezamenlijk uw “thuis” te ontwerpen, binnen budget en planning.

Naast de architectonische en bouwkundige uitgangspunten adviseren wij u ook over de bouwfysische en installatietechnische aspecten. Wij bespreken met u de verschillende duurzaamheidsconcepten. Samen bepalen we de details en maken we weloverwogen keuzes voor materialen, verwerkingsmethodes, kleuren en afwerkingsniveaus.
lees meer...

concepten

Het wordt steeds belangrijker om te denken in totaalconcepten. Gebouwen zijn geen op zichzelf staande objecten maar zijn het resultaat van de inbreng van experts uit verschillende vakgebieden. I_KB architecten werkt daarom samen met verschillende kern-partners aan concepten die een antwoord geven op de veranderende markt, nieuwe samenlevings- vormen en de behoeften van de gebruikers.

Door gezamenlijk en vanuit verschillende invalshoeken en technieken te kijken naar mogelijke concepten zijn we in staat intelligente gebouwen te ontwikkelen die meer waarde vertegenwoordigen dan de som der delen en passen in onze duurzame toekomstvisie en de maatschappij van de toekomst.
lees meer...

Voor ons is architectuur meer dan de kwaliteit van de individuele gebouwen.

— I_KB architecten —

projecten

bekijk hier onze projecten

Samenwerken betekent voor ons dat we samen met partners werken aan de kwaliteit van de leefomgeving.

— I_KB architecten —

contact

zo vindt u ons


Adresgegevens:

I_KB architecten

bezoekadres:

Laan Ampsen 8
7241 NG Lochem

t   0573 222080
e   info@ikbarchitecten.nl
w  www.ikbarchitecten.nl

routebeschrijving:

vanaf de A1:

Neem afslag 26 “Lochem”. Na ca. 7 km. op de N332 gaat u op de rotonde rechtdoor (2e afslag). Na ca.2 km. neemt u de afslag “Ampsen”. U volgt de Ampsenseweg door de bossen ca. 2,5 km. Na aan de rechterzijde langs “Zorgboerderij de Reube”te zijn gereden ziet u aan uw linkerzijde de achtergevel van Kasteel Ampsen. In de scherpe bocht naar rechts slaat u linksaf het Landgoed op (Laan Ampsen). Volg de verharde weg (links aanhouden/links afslaan) ca. 800 m. tot u langs de bosrand de parkeerplaatsen ziet (aangegeven middels “P” bord). U kunt uw auto hier parkeren. Loopt u vervolgens door de poort naar het hoofdgebouw. Op het bordes vindt u naast de voordeur onze bel. Wij ontvangen u graag!

vanuit de richting Goor/Borculo:

U rijdt Lochem binnen over de Goorseweg. Bij de rotonde neemt u de eerste afslag, richting station (Stationsweg). U rijdt over de brug over het Twentekanaal en gaat het spoor over (Ampsenseweg). Na de spoorovergang slaat u na ca. 250 m. in de scherpe bocht rechtsaf het Landgoed op. Volg de verharde weg (links aanhouden/links afslaan) ca. 800 m. tot u langs de bosrand de parkeerplaatsen ziet (aangegeven middels “P” bord). U kunt uw auto hier parkeren. Loopt u vervolgens door de poort naar het hoofdgebouw. Op het bordes vindt u naast de voordeur onze bel. Wij ontvangen u graag!

vanuit de richting Ruurlo/Barchem:

U rijdt Lochem binnen over de Barchemseweg. Ga bij de stoplichten rechtsaf (richting centrum) en volg de weg (Nieuwstad). Bij de eerste rotonde gaat u rechtdoor, richting Laren/Zutphen (Graaf Ottoweg). Bij de volgende rotonde slaat u linksaf, richting station (Stationsweg). U rijdt over de brug over het Twentekanaal en gaat het spoor over (Ampsenseweg). Na de spoorovergang slaat u na ca. 250 m. in de scherpe bocht rechtsaf het Landgoed op. Volg de verharde weg (links aanhouden/links afslaan)ca. 800 m. tot u langs de bosrand de parkeerplaatsen ziet (aangegeven middels “P” bord). U kunt uw auto hier parkeren. Loopt u vervolgens door de poort naar het hoofdgebouw. Op het bordes vindt u naast de voordeur onze bel. Wij ontvangen u graag!

vanuit de richting Zutphen:

U rijdt richting Lochem over de Zutphenseweg (N346). Bij de rotonde gaat u rechtdoor en blijft op de N346 richting Industrieterrein Lochem. Nadat u de brug over het Twentekanaal bent gepasseerd, slaat u bij de stoplichten rechtsaf richting industrieterrein Kwinkweerd (N346). Na ca. 2 km. slaat u linksaf richting Exel (Ampsenseweg). Na de spoorovergang slaat u na ca. 250 m. in de scherpe bocht rechtsaf het Landgoed op. Volg de verharde weg (links aanhouden/links afslaan)ca. 800 m. tot u langs de bosrand de parkeerplaatsen ziet (aangegeven middels “P” bord). U kunt uw auto hier parkeren. Loopt u vervolgens door de poort naar het hoofdgebouw. Op het bordes vindt u naast de voordeur onze bel. Wij ontvangen u graag!

Vanaf station Lochem (ca. 10 min. lopen):

U verlaat het station en gaat rechtsaf (Stationsweg/Spoorlaan). Na 300 meter gaat u rechtsaf richting Exel. U gaat het spoor over en na 250 meter gaat u in de scherpe bocht rechtsaf Landgoed Ampsen op. U houdt links aan / slaat linksaf en na 800 meter staat u voor de toegangspoort van het kasteel. U loopt door de poort en op het bordes vindt u naast de deur onze bel. Wij ontvangen u graag in Ampsen!


contactformulier:

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.
Back to Top