Plannen voor transformatie Rabobank gebouw positief ontvangen!

Gisteravond heeft I_KB architecten samen met ontwikkelaar De Oude Kluis de plannen gepresenteerd voor de transformatie van het voormalige bankgebouw aan de Markt in Lochem aan de omwonenden. Het plan is de bestaande structuur te handhaven, maar (het grootste deel van) de gevels en het dak worden verwijderd en geheel vernieuwd. De begane grond wordt grotendeels ingevuld met commerciële ruimte, op de 2 verdiepingen komen ruime appartementen. Het uiterlijk van het gebouw zoekt aansluiting bij de overige bebouwing aan de Markt. Door de omwonenden is positief gereageerd op de plannen.
Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt, zodat het volgende week aan Welstand voorgelegd kan worden.