privacy-statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

I_KB architecten B.V.

I_KB architecten is een architecten bureau gevestigd in Lochem.

We ontwerpen en verrichten onderzoek op verschillende schaalniveaus. I_KB architecten is werkzaam als architectenbureau in de branche “ingenieurs en overig technisch advies”. Wij vallen onder de algemene voorwaarden DNR 2011 (rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur)

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van I_KB architecten of een formulier op onze website in te vullen, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij kunnen beschikken zijn:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
 • Uw BSN (Burger Service Nummer)
 • Uw BTW nummer
 • Uw KVK nummer

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt I_KB architecten voor de administratie en facturatie en ook voor het verstrekken van projectgegevens aan direct betrokkenen (zoals gemeente, adviseurs etc).
Daarnaast kan het nodig zijn om uw gegevens te gebruiken in het geval van een vergunningaanvraag.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 10 jaar verwijderen. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden gehackt/gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met:

 • De gemeente
 • Een aannemer
 • Een installateur
 • Soortgelijke bedrijven en instanties

Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via info@ikbarchitecten.nl.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Cookies

Wij gebruiken cookies om er voor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacygevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:

 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider
 • Bezochte pagina’s van onze website
 • Tijdstip van het bezoek

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Webformulier

Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.
Als u iets toegestuurd wilt krijgen, vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Indien u ons een e-mail stuurt dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw e-mail.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ikbarchitecten.nl. Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren.