Erve Jonas

bouwjaar: 2014
locatie: Wenum Wiesel
opdrachtgever: particulier
aannemer: -

Ontwerp en landschappelijke inpassing voor een moderne woning op een argrarisch erf (Rood voor Rood).